List otwarty

List otwarty – tekst interwencyjny napisany przez autora (lub sygnatariuszy) do szerokiego grona odbiorców, np. do mieszkańców, podany do publicznej wiadomości w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na przedstawianą sprawę.” – Wikipedia.

do wszystkich tych, którzy mają IQ wyższe od pawiana.


Część 0.

Gdy eksperyment myślowy

Eksperyment myślowy w najszerszym znaczeniu jest użyciem hipotetycznego scenariusza w celu ułatwienia zrozumienia pewnych rzeczy, zjawisk.” – Wikipedia.

w założeniu jest przeprowadzony zgodnie z jakąś teorią, i gdy wynik tego eksperymentu myślowego jest absurdem, to są dwie możliwości:

teoria oparta jest na błędnych założeniach, czyli jest po prostu błędna,

eksperyment myślowy jest przeprowadzony niezgodnie z założeniami na których oparta jest teoria, czyli błędnie.

I każdy kto ma IQ wyższe od pawiana wie, że trzeciej możliwości nie ma.


Część przedostatnia.

Ja – czyli Kaziuk von Märchendorf – na mojej stronie:

www.kaziuks.com

zamieściłem NIEZIEMSKI eksperyment myślowy Oannesa, który w założeniu jest przeprowadzony zgodnie ze szczególną teorią względności Alberta Einsteina (w skrócie: STW).

Wynik tego eksperymentu myślowego jest absurdem.

Więc albo STW oparta jest na błędnych założeniach (czyli jest po prostu błędna), albo NIEZIEMSKI eksperyment myślowy Oannesa jest przeprowadzony niezgodnie z założeniami na których oparta jest STW (czyli błędnie). Aby to rozstrzygnąć, ja – czyli Kaziuk von Märchendorf – ufundowałem nagrodę:

10 000 USD

dla pierwszego profesora fizyki, który wykaże, że NIEZIEMSKI eksperyment myślowy Oannesa jest przeprowadzony niezgodnie z STW.


Część ostatnia.

Niezdobycie nagrody przez żadnego profesora fizyki, dla każdego kto ma IQ wyższe od pawiana będzie oznaczać, że

nie da się wykazać,

że NIEZIEMSKI eksperyment myślowy Oannesa jest przeprowadzony niezgodnie z STW.

Co za tym idzie, dla każdego kto ma IQ wyższe od pawiana to będzie oznaczać, że

STW prowadzi do absurdu.

I tym samym, dla każdego kto ma IQ wyższe od pawiana to będzie oznaczać, że

STW jest oparta na błędnych założeniach, czyli jest po prostu błędna.

W konsekwencji, dla każdego kto ma IQ wyższe od pawiana to będzie oznaczać, że

profesorowie fizyki, którzy uważają STW za pewnik,

"We now take Einstein's special theory of relativity for granted." – to fragment tekstu, który profesorowie fizyki zamieścili na stronie internetowej Uniwersytetu w Pittsburghu.

https://www.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_0410/chapters/origins/index.html

Moje tłumaczenie:

My [czyli profesorowie fizyki] uważamy szczególną teorię względności Einsteina za pewnik.

mają IQ niższe od pawiana (no chyba, że równe).


Autorem listu jestem oczywiście ja – czyli Kaziuk von Märchendorf.

E-mail: kaziukvonmaerchendorf@gmail.com

Facebook: Kaziuk von Märchendorf

Kaziuk's

www.kaziuks.com

P.S. Inne listy, bajki i takie tam, które ja – czyli Kaziuk von Märchendorf – napisałem na przestrzeni ostatnich kilku lat są

tutaj.


(15-10-2018)